Dommer

DOMMERLovdata.no: Dommer fra Menneskerettsdomstolen, Høyesterett og alle Lagmansretter.

"Alle begrunnede avgjørelser fra Høyesterett og et utvalg avgjørelser fra lagmannsrettene. Sidene oppdateres flere ganger i uken, og en avgjørelse er gratis tilgjengelig i ca. fire måneder."

For eldre dommer (4 mnd.) trenger du abonnement  på lovdata.


Alternativ tilgang til lovdata:

 • Fylkesbibliotekene skal ha tilgang (samt noen lokale bibliotek).
 • De juridiske fakultetene.
 • Via advokater.
Oversikt over rettsavgjørelser med eierskifteforsikringsselskapene


Oslo Advokatkontor AS - 04.12.2014.

---------------------------------------------------------------------------------------


NÅR GÅR RETTSAKEN?


Norges domstoler: 

Når går rettssaken?

Her finner du berammingslister med informasjon om når og hvor en rettssak går, samt rettens administrator og advokater.


---------------------------------------------------------------------------------------


Kan boligkjøper nekte eierskifteforsikringsselskapet å komme på befaring med egen takstmann?


Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse:

HR-2014-2258-U

"I tvist om heving av boligkjøp uttalte ankeutvalget at en part ikke kan pålegges å stille sitt hjem til disposisjon for befaring av motpartens privatengasjerte sakkyndige uten klar lovhjemmel. Tvl. § 26-5 gir ikke slik hjemmel. Plikten til bevistilgang gjelder bare overfor retten. Anken over lagmannsrettens kjennelse, som hadde avslått begjæringen om bevistilgang, ble forkastet."


"Tvist om bevistilgang til boligeiendom. I rettssak om heving av boligkjøp ble det fremsatt krav fra saksøkte om befaring av manglende ved boligeiendommen sammen med en privat engasjert sakkyndig. Lagmannsretten tok ikke begjæringen til følge da en slik befaring uten samtykke må anses som et inngrep i privatlivets fred som er beskyttet av grunnloven § 102 og EMK artikkel 8.

Henvisninger: Grunnlova (1814) §102 | Menneskerettsloven (1999) EMKN A8 | Tvisteloven (2005)"


 • Salten tingrett TSALT-2014-17905
 • E24 - 28.02.2015:

Du kan nekte motpartens takstmann adgang

"Havner du i boligtvist kan du stoppe motpartens takstmann i døren. Men det er ikke sikkert alternativet er noe bedre." • Oslo Advokatkontor - 09.06.2015.

BORGARTING LAGMANNSRETT: 1. juni 2015 – Hvorfor boligkjøpere fortsatt bør nekte fagkyndige fra Amtrust International ved Norwegian Claims Link AS å komme på befaring

"Boligkjøper fikk fullt medhold i krav om prisavslag som følge av bad med utett membran. AmTrust International ved Norwegian Claims Link AS (NCL AS) nektet for ansvar og brukte igjen Bygg og Våtromsgruppen som sine fagkyndige vitner."---------------------------------------------------------------------------------------


Dommer hvor boligkjøper har tapt heving av boligkjøp og/eller fått redusert/tapt erstatning,

fordi de har benyttet "fagmann" på på visning!Henvisning til rettsavgjørelse kommer • Omtalt i:
 • 02.02.2017 - Hus & Bolig:

Risiko å ha med fagfolk på visning

"Å ha med seg fagfolk på visning kan faktisk gjøre at du stiller svakere i en klagesak."


 • 03.09.2015 - Aftenposten:

Hva bør du sjekke på visning?

"Se på postkassene, og ikke ta med deg fagfolk."
 •  11.02.2015 - Nyhetsbyrået Newswire AS:

Advarer mot fagfolk på visning

"Mange har med fagfolk når de er på boligvisning, for å sikre at de ikke kjøper katta i sekken. Det er ikke likegyldig hvem du har med deg, sier sjefen for NITO Takst."
 • 23.01.2015 - Aftenposten:

Hva bør du sjekke på visning?

"Se på postkassene, og ikke ta med deg fagfolk."
 • Bolig Mani - 18.12.2014:

Disse bør du ikke ta med deg på visning

"Mange unge førstegangskjøpere ønsker å ha med fagfolk på visningen – typisk far som er snekker eller en kusine som er elektriker. Dette bør du imidlertid styre unna. Hvorfor?"


 • Dagens Næringsliv - 15.01.2013:

Farlig eksperthjelp

"Boligkjøpere som tar med fagfolk på visning risikerer ekstra trøbbel. Norske domstoler stiller nemlig strengere krav til bolig-kjøperes undersøkelser dersom de har hatt eksperthjelp."


 • Jussportalen

Bør du ha med fagfolk på visningen?
---------------------------------------------------------------------------------------


Dommer hvor boligkjøper har tapt heving av boligkjøp og/eller fått redusert/tapt erstatning,

fordi de ikke har gjort grundige nok undersøkelser før kjøp av bolig, da en eller flere i familien har hatt sykdom (asma, allergi etc.) som blir påvirket av dårlig inneklima

forårsaket av skader/mangler (sopp, råte etc.)!Henvisning til rettsavgjørelse kommer

---------------------------------------------------------------------------------------Prisavslag ved kjøp av bolig


---------------------------------------------------------------------------------------


Standardhevning og levetidsforlengelse


 • 20.03.2010 - Advokatfirmaet Judicium:

Dom om "standardhevning"

"I saker om mangler ved fast eiendom er det en fast taktikk fra eierskifteforsikringsselskapene å kreve at tilkjent beløp (prisavslag eller erstatning) skal reduseres fordi reparasjonen medfører en standardhevning. Det er imidlertid langt fra alltid at denne synsmåten er relevant, og som regel reises slike krav uten grunnlag."
 • Rett og galt

Faglitteraturen bløffer.

"Læren om fradrag for standardheving og levetidsforlengelse kan være helt uten hjemmel."


---------------------------------------------------------------------------------------© STOPP boligsvindel

Boligsvindel.no har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------