Informasjonskanaler

Informasjonskanaler
jusinfo.no (tidligere avhending.no)

"Avhending.no er en informasjonsside om kjøpers og selgers rettigheter og plikter ved avhending av fast eiendom, og tar for seg hovedlinjene for rettsreglene ved eiendomssalg."
----------------------------------------------------


Infoland

Norges fremste kilde til eiendomsinformasjon!

Ambita Infoland er en nasjonal formidlingskanal som gir enkel tilgang til:

 • Eiendomsregisteret EDR
 • Forvaltningsinformasjon fra kommuner, boligbyggelag, m.v.
 • Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v.
Se eiendom

Informasjon fra matrikkelen og grunnboken.

"Eiendomsgrenser og areal: Areal som oppgis i SeEiendom beregnes på grunnlag av registrert informasjon om eiendomsgrenser i matrikkelen. Det kan være feil eller mangler i grenseinformasjonen. Mangler grenseinformasjon helt blir areal beregnet ut fra vilkårlige hjelpelinjer eller vannkanter, hvilket også vil fremgå av arealmerknad. Ta kontakt med kommunen eller Kartverket dersom du mener eiendomsgrenser eller areal er feil."


"Grunnboken: Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på "Vis mer informasjon om eiendommen". Når du deretter klikker på "Vis grunnboksinformasjon" blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging."Digitalarkivet

Skannede tinglysingsdokumenter

Denne nettjenesten tilbyr tre ulike innganger til tinglysingsmaterialet:

 • Eiendom: Brukes dersom du kjenner hele eller deler av gårds-, bruks-, gatenavn, grunn- (Gnr) og/eller bruksnummer (Bnr). Denne inngangen gjelder kun panteregistre yngre enn ca. 1880 og har foreløpig svært begrenset dekning.
 • Panteregister: Brukes dersom du ikke finner det du søker ved bruk av inngangen eiendom. Ved å bla i panteregistrene vil du kunne finne hva du søker som ved normal lesing av papirbøker. Omfanget er foreløpig ikke landsdekkende.
 • Pantebok: Brukes dersom du på forhånd (f.eks. fra Infoland) vet i hvilket embete (sorenskriveri e.a.), i hvilken pantebok og på hvilken side i denne et ønsket dokument befinner seg. Omfanget er foreløpig ikke landsdekkende.


----------------------------------------------------


Kommunekart

"Kommunekart gir deg detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Det er ingen begrensninger på hvor mye som kan lastes ned hver gang. Du kan søke opp adresser, steder og eiendommer over hele landet. Du kan enkelt få beregnet en kjørerute med trinn for trinn instrukser for hvordan du kommer deg til målet. Kartet kan brukes i en nettleser på enten PC, nettbrett eller mobiltelefon."


"Kommuner som har valgt å bli med i løsningen, gir i tillegg tilgang til ekstra kartinformasjon i kommunen, som reguleringsplaner, eiendomsinformasjon og godkjente bygg/tiltak.

Du kan slå opp ekstra informasjon på steder du er interessert i og få tilgang til eiendomsregistre, vedtak, reguleringsbestemmelser og annen informasjon fra kommunen."

---------------------------------------------------------------------------------------


Boligbasen - Dagens Næringsliv

"Søk på boligpriser og pris på eiendommer over hele Norge. Sjekk hvor mye hus og hytter i ditt område er kjøpt og solgt for. Bruk filter for å angi søkeperiode."
Eiendomsbasen

Hva ble boligen solgt for? • Bergens Tidende: Askøy, Austheim, Bergen, Bømlo, Farsund, Flora, Førde, Kvinherad, Lindås, Meland, Os, Sogndal, Stord, Stryn, Vågsøy .......................
 • Trønder-Avisa: Nord-Trønderlag
FINN Eiendom - Eierskifte

Søk i eierskiftehistorikk og se hva en bolig tidligere er solgt for

----------------------------------------------------


Boligpriskalkulatorer

Hva er boligen verdt? • 24.07.2015 - DinSide:

Lurer du på hva boligen du vil kjøpe er verdt?

"Det finnes flere verktøy du kan ta i bruk for å finne svaret." • 19.11.2015 - Osloby

Oslobys nye tjeneste: Boligverdi - Finn ut hva boligen din er verdt

"Nå kan du enkelt finne verdien av din bolig hos Osloby."
----------------------------------------------------


Boligprisstatistikk


"Boligprisenes utvikling over tid i Norge"


"Viser en oversikt over hvordan prisene på boliger har utviklet seg de siste fem årene. Prisene du ser her baserer seg på prisantydning pr m2 på solgte boliger."


Diverse statistikker for bygg, bolig og eiendom.

---------------------------------------------------------------------------------------


Er det registrert noen "miljømessige risikoopplysninger" på din bolig/eiendom eller i ditt område, vil dette kunne ha innvirkning på boligprisen.

 


Miljøstatus.no

"Miljøstatus i Norge er et nettsted med over 1000 artikler om miljø og klima i Norge. Vi setter miljøkunnskap i sammenheng, slik at vi vet hvordan det står til med naturen vår, hva som påvirker den og hvordan vi kan sikre et godt miljø."


"Miljøstatus i Norge har den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Nettsidene blir løpende oppdatert, og all informasjon og alle data kvalitetssikres to ganger i året. Miljøstatus i Norge er utviklet av miljøvernforvaltningen og Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør."


Via kart sidene til Miljøstatus i Norge kan du finne mye informasjon om området rund boligen du evt. skal kjøpe. Du kan blant annet finne om omområdet har flom, skred eller radon risiko. Du kan også sjekke om boligen er SEFRAK registrert eller om det er kulturminne på eiendommen eller i nærheten.

Kulturminnesøk

"Du finner over 150 000 kulturminner i Kulturminnesøk. Fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Hver dag kommer det nye til, når fylkeskommuner, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer."


"Du finner alt fra kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner! Utforsk rundt hjemstedet ditt, eller dra på kulturminnejakt et helt annet sted."


 • Norges Høyesterett - Dom:

HR-2013-00233-A: Skade på fangstgrop • 04.03.2014 - Hegnar.no:

Fredning kan ødelegge eiendomsinvesteringen

"Thommessen-advokat Mads Ole Haugen forteller om kulturminner og sterke inngrep i den private eiendomsretten."


 • 18.12.2013 - Byggmesteren:

Bygger du på et kulturminne?

"Det er registrert fredede kulturminner på mer enn 100.000 norske eiendommer. Heldigvis er det enkelt å sjekke om du har en vernet gravplass på tomta."


 • 06.12.2011 - Hus & Bolig:

Se opp for kulturminner

"Skal du bygge på huset eller sette opp garasje? Se deg nøye omkring. Du kan straffes hvis du bygger for nær kulturminner."


 • 20.10.2011 - Aftenposten:

Raserer usikrede kulturminner

"Hvert år blir flere tusen norske kulturminner borte for all fremtid. Stadig nye utbygginger gjør at antall ødeleggelser øker betydelig."

Radonor (radon.no):

"Årlig får ca. 300 mennesker lungekreft som følge av radon i Norge. Radonkonsentrasjonen angis i Bq/m³, dvs. becquerel radon per kubikkmeter luft. Anbefalt tiltaksnivå er 100 Bq/m³ eller så lavt som mulig (Statens strålevern 2009). Gjennomsnittet i norske boliger er ca. 90 Bq/m³. Det er derfor et stort antall hus som bør utbedres."


NB: Kartet er kun veiledene. Det forekommer høye verdier også utenfor aktsomhetsområdene.

Faresonekart - kommuner

"NVE utarbeider faresonekart for kvikkleire, flaum og skred i bratt terreng. Under din kommune finn du rapportar og kart for dei ulike naturfarene. Om du ikkje finn kart for din kommune er det førebels ikkje utarbeidd kart for dette området i statleg regi."
Arealinformasjon
Norge og Svalbard med havområder

"Kartapplikasjonen Nasjonal arealinformasjon er utviklet av NGU for å vise mangfoldet av den tematiske arealinformasjon tilgjengelig som karttjenester på web."

--------------------------------------


FARE


"Flaumsonekart er faresonekart for flaum. Dei vise kva område som blir fløyme over ved flaum med ulik gjentaksintervall. Oversikt over kartlagde vassdragsstrekningar finn ein i NVE sine karttenester og i faresonekartoversikten for dei enkelte kommunane."


"Skred i kvikkleireområder har fleire gonger teke liv og eigendom og potensielle kvikkleireskred utgjer ein stor skaderisiko i mange områder i Noreg."
--------------------------------------


AKTSOMHETSOMRÅDER


"Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder med potensiell fare for jord- og flomskred. Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare."


"Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. I tillegg til modellering av utløpsområder er det gjort en enkel feltbefaring av bebygde områder i kartleggingen."


"Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for steinsprang. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare."


"Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare."

---------------------------------------------------------------------------------------


STOPP boligsvindel anbefaler søk i kommunens postjornal. Her kan du blant annet finne vedtak og informasjon som kan ha innvirkning på boligpris.


Finn din kommunes nettside

(har kun lagt ut link til noen få)
Tips til søk: Adresse (gate/vei og hus nr.), Gnr./Bnr., Navn på område hvor boligen ligger, Navn på selger, Navn på foretak, osv.

----------------------------------------------------


Offentlig elektronisk postjournal - OEP

"I Offentlig elektronisk postjournal (OEP) kan du søke i brev og dokumenter fra statlige virksomheter og bestille de du ønsker innsyn i."


---------------------------------------------------------------------------------------


Brønnøysundregistrene

Sjekk i Brønnøysundregistrene om håndverkeren har et organisasjonsnummer.Proff®

"Proff® tilbyr en rekke søkemuligheter for å finne informasjon om bedrifter i Norge."


"Du kan søke blant annet søke på firmanavn, offisielle roller i et firma samt ved å skrive inn ett eller flere søkeord, f.eks. » regnskap» . De fleste av søkene våre gir deg anledning til å skrive inn det du søker i en søkestreng (fritekstsøk)."

---------------------------------------------------------------------------------------


Sentral godkjenning av foretak,

Direktoratet for byggkvalitet

"Registeret inneholder opplysninger om alle foretak med sentral godkjenning. Registeret viser foretakenes navn og organisasjonsnummer, samt adresse og noe kontaktinformasjon. I tillegg vises hvilke områder foretaket er godkjent innen og når godkjenningen løper ut."


 • 07.12.2015 - Direktoratet for byggkvalitet:

Endringer i ordningen for sentral godkjenning fra 1.1.2016.

"Fra nyttår blir det enklere å velge seriøse leverandører i byggenæringen. – Vi utvider nå ordningen med sentral godkjenning. Bedriftene som er sentralt godkjent skal ikke bare være faglig kvalifisert, men må også dokumentere at de driver lovlig."


  • 07.12.2015 - Aftenposten:

Vil du unngå svarte og useriøse håndverkere når du bygger hus.

"Et sentralt register skal fra nyttår gi deg svaret på om snekkerfirmaet betaler skatt og moms og holder mål faglig."
---------------------------------------------------


Mesterregisteret

"Finn din håndverksmester blant 18.000 godkjente mestere i over 70 forskjellige fag! Dette er Norges offisielle nettsted for godkjente håndverksmestere."

 • Om du er usikker på om en håndverker faktisk er mester i sitt fag, kan du slå opp i Mesterregisteret.
Elvirksomhetsregisteret

Er el. installatøren godkjent?

"Sjekk virksomheter som har tillatelse til å utføre elektriske arbeider i Norge."
---------------------------------------------------


Kompetansesjekk.no

Er håndverkeren den han utgir seg for? Sjekk kompetansen på kompetansesjekk.no

"I samarbeid med Fagrådet for våtrom og Mesterbrev, lanserer Direktoratet for byggkvalitet nettsiden kompetansesjekk.no. Her kan du med et klikk sjekke om håndverkeren din virkelig er godkjent våtromsbedrift, mester eller har sentral godkjenning for ansvarsrett i byggesaker."
Fagmann.no

Sjekkliste sertifiseringer og merkegodkjenninger

"Vår oversikt innenfor merkegodkjenninger, sertifiseringer og bransjeforeninger er relevant å sette seg inn i. For eksempel skal du utbedre sopp og råte på et baderom er det viktig at den du velger er sertifisert for våtrom."
---------------------------------------------------------------------------------------


Finn organisert takstmann!


NB: takstmann er ingen beskyttet tittel og hvem som helst kan kalle seg takstmann. Det finnes heller ingen offentlig godkjenningsordning av takstmenn, ei heller en takstmannslov.Takstorganisasjonenes etiske regelverk:Takstbransjens retningslinjer:

---------------------------------------------------


Sertifiserte EltakstmennSTOPP boligsvindel anbefaler

NEMKO sertifiserte eltakstmenn
---------------------------------------------------------------------------------------


handlehvitt.no

gjør det enklere for deg å handle hvitt.

"Den enkleste måten å stoppe svart arbeid på, er at alle handler hvitt. Vi hjelper deg så du lettere kan gjøre dine valg. Vi tar aktivt avstand fra svart arbeid."
---------------------------------------------------------------------------------------


Praxxis.no

"Praxxis formidler kundenes erfaringer med håndverkerbedrifter, både ris og ros. Alle klagesakene på slike bedrifter viser at det kan være mye å lære av andres erfaringer. Et søk her kan finne en håndverker du har god sjanse til å bli fornøyd med."


"Du kan også finne opplysninger om håndverkere du bør holde deg unna. Vi har oversikt over snekkere, malere, elektrikere, murere, flisleggere, rørleggere og andre yrkesgrupper."Yellowrate

Norges ledende bedriftsrating tjeneste

"Finn klager på Norske Bedrifter"
© STOPP boligsvindel

Boligsvindel.no har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.

------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------