Boligkjøperforsikring & rettshjelpdekning

Det er mange som er misfornøyd med boligkjøperforsikringen, men STOPP boligsvindel anbefaler allikevel å tegne denne type forsikring om du ikke sitter godt i det økonomisk. Tegner du boligkjøperforsikring er det viktig at du setter deg inn i mulighetene den gir, for den er ikke bortkastet slik flere mener.


Disse sakene er til tider SVÆRT krevende, og rettshjelpsdekningen du har i hus/innboforsikringen blir raskt brukt opp. Du må stille deg spørsmålet om du klarer belastningen over tid (her kan vi snakke om år). Er svaret nei, bør du tegne forsikring. Det er flere som har bukket under økonomisk i slike saker. Noen har gått personlig konkurs med tvangssalg som resultat, andre har havnet under gjeldsordning. Historiene er mange og tragiske. Husk at du får utgifter til advokat, takstmenn, evt. sakkyndige vitner om det blir rettssaker osv. Boligen kan også være i en slik tilstand at du ikke kan bli boende eller ferdigattest trekkes tilbake. Har du da økonomi til å leie midlertidig bolig, eller har du familie/venner du kan bo hos i en periode (over år)? Det er boligkjøpere som har flyttet ut i telt, campingvogn, hytte, eller har sovet på madrass hos familie/venner osv, fordi alle reserver ble brukt opp. Tenk deg om saksomkostningene kommer opp mot 1 mill eller over, og du i tillegg må ut med utgifter til ekstra bolig, klarer du det?


Det du MÅ være klar over er at om du IKKE er fornøyd med boligkjøperforsikringen er at du har mulighet til å bytte til ekstern advokat på boligselgerforsikringsselskapets regning. De skal dekke inntil statens sats for ekstern advokat (NOK 1085,- eks.mva. pr. time, fra 01.01.2021) i tillegg til «rimelige og nødvendige» utgifter til takstmann (sjekk vilkårene, enkelte har begrensninger på utgifter til takst). Finanstilsynet 02.12.2016: Merknader - endelig rapport Help Forsikring AS


Rettshjelpsdekningen i hus/innboforsikringen (normalt 80% av NOK 100.000,- pluss en fast egenandel på normalt 4.000,-) dekker resten (inntil rettshjelpsdekningen er oppbrukt).

Oslo Advokatkontor AS 19.04.2017: Rettshjelpsdekning -Boligkjøpere fikk dobbeltADVARSEL

STOPP boligsvindel fraråder boligkjøpere med boligkjøperforsikring å tegne innbo-/husforsikring i if, Storebrand, Fremtind (Sparebank 1, DNB & LO) og Codan!


 • if og Storebrand, (gjelder fra boligkjøpet og de første 5 årene). Bakgrunnen er endrede vilkår som gjør at boligkjøpere mister rettshjelpdekning i innbo-/husforsikring (er lovstridig i følge Advokatfimaet Møller AS).


 • Fremtind (Sparebank 1, DNB & LO) frarådes ALLE boligkjøpere å tegne innbo-/husforsikring i dette selskapet. Bakgrunnen er at Fremtind har bestemt seg for at de vil ha en ren refusjonsordning. Dette innebærer at du må betale hele advokatsalæret, for så å få refusjon fra de i ettertid. Ikke alle har disse midlene tilgjengelig når de har havnet i en tvist med selgersiden (kostnadene er store i slike saker).


 • Codan benytter kreative argumenter for å avslå dekning. De bruker gjerne feil juss og pådrar kundene  ekstrautgifter på unødig diskusjon.
25.10.2021 - TV2:

Advokater advarer mot If forsikring – Susanne fikk oppleve hvorfor

"TV 2 HJELPER DEG: Tegner du innboforsikring hos If kan du tape store summer sammenlignet med hos konkurrentene. Det fikk Susanne Harrington smertelig oppleve."
18.04.2021 - STOPP  boligsvindel:

Boligkjøperforsikring og rettshjelpdekning


Er du misfornøyd med boligkjøperforsikringsselskapet?

Kan du bytte til ekstern advokat?


Innlegg i STOPP boligsvindels lukkede facebook-gruppe (krever medlemskap gruppa for å lese innleggene):

"STYR UNNA INNBOFORSIKRING/HUSFORSIKRING HOS STOREBRAND! Selskapet har nå inntatt i vilkårene sine at de ikke vil gi rettshjelpsdekning dersom man har tegnet  boligkjøperforsikring."

"Jeg skrev for noe tid tilbake et innlegg angående Storebrand, som nå har inntatt en vilkårsendring om at de ikke vil innvilge rettshjelpsdekning til kunder som har tegnet boligkjøperforsikring og benytte ekstern advokat."

 • 20. mai 2021:

https://www.facebook.com/groups/524393837627552/posts/3909733632426872

"IF forsøkte å begrense sin rettshjelpsdekning under bygnings/innboforsikringen for de boligkjøperne som også har boligkjøperforsikring. Dette klaget vi inn til FINKN og fikk medhold i sekreteriatet."

 • 08. juli 2021:

https://www.facebook.com/groups/524393837627552/posts/4044480425618858

"IF har i flere avgjørelser forsøkt å nekte boligkjøpere rettshjelp når de har boligkjøperforsikring og har valgt ekstern advokat."

 • 12. juli 2021:

https://www.facebook.com/groups/524393837627552/posts/4055704431163124

"Vedrørende mitt tidligere innlegg om rettshjelp og boligkjøperforsikring - FINKN avgjørelse. Idag fikk vi tilbakemelding fra IF forsikring, de følger ikke finans klagenemda sin avgjørelse."
04.09.2021 - STOPP  boligsvindel:

Innlegg i STOPP boligsvindels lukkede facebook-gruppe (krever medlemskap gruppa for å lese innleggene):
Det er SVÆRT viktig at du velger en advokat som er spesialisert på avhendingssaker, og som kjenner metodene boligkjøperforsikringsselskapene, boligselgerforsikringsselskapene (tidl. eierskifteforsikring) og deres takstmenn bruker. De gir deg en «second opinion», og de hjelper deg med en evt. overgang fra boligkjøperforsikringen. Boligselgerforsikringsselskapene er nådeløse, og det er dessverre endel som taper fordi de har valgt «feil» advokat. Med «riktig» advokat øker sjansen for et mer rettferdig resultat, og med feil kan det bli katastrofalt!


Det er viktig å vite at hos enkelte boligkjøperforsikringer kan man miste retten til å få dekt idømte saksomkostninger hvis man taper saken når ekstern advokat er benyttet (du må da dekke motpartens saksomkostninger).


Enkelte boligkjøpsforsikringselskap har også som vilkår at de først må ha "godkjent" at du har en prosedabel sak før de dekker inntil statens sats for den eksterne advokaten. Disse vilkårene kan forøvrig rammes av selvdømmeklausulen i avtaleloven §36. se avgjrelser i Finansklagenemnda:


Boligkjøperforsikringsselskapene avviser dessverre feilaktig alt for mange saker på svært tynt grunnlag. Mange har fått bedre hjelp av eksterne advokater enn av sitt boligkjøperforsikringsselskap. Her er noen eksempler hva boligkjøperforsikringsselskapene har avvist, og som så er vunnet frem med ekstern advokat:

 • Boligkjøperforsikringsselskapene vurdere i enkelte tilfeller hver mangel individuelt opp mot vesentlighetskravet og ikke samlet slik de bør gjøre. Resultatet er at kjøper avvises fordi enkeltmanglene ikke overstiger vesentlighetskravet.
 • Boligkjøperforsikringsselskapene avviser saker hvor vesetlighetskravet helt eller delvis bortfaller (selgersiden har beviselig unlatt å gi informasjon eller bevislig har gitt feil informasjon). Se avhendingsloven 3-9. Første punktum handler om opplysningsmangler (her er det ikke krav til vesentlighet, bare at opplysninsmangelen skal ha innvirket). I andre punktum fremgår kravet til vesentlighet.
  • - Protector bommer på jusen

   "Forbrukeradvokat Ola Fæhn mener Protector bruker feil jus når de krever at mangelen må tilsvare 5-6 prosent av kjøpesummen.

   – Når det er gitt feil informasjon gjelder ikke noen vesentlighetsgrense, sier Ola Fæhn.

   – Protector bommer på jusen, for de berører ikke engang at det er gitt feil informasjon. Jeg mener Protector må dekke kostnaden med å sprenge og grave opp et nytt kloakksystem, fortsetter Fæhn."

 • Boligkjøperforsikringsselskapene benytter seg ofte av de samme takstmennene som boligselgerforsikringsselskapene bruker ("bestillingsverkene" skrives til fordel for selgersiden, se Forsikringsselskapenes takstmenn). Resultatet er lave takster som ikke samsvarer med preaksepterte løsninger. Saker avvises således fordi vesentlighetskravet ikke innfris.

  Enkelte boligkjøpere opplever at de får en god og riktig takst fra disse takstmennene, men at de snur å går mot sin egen rapport i retten etter «press» fra boligselgerforsikringen. Boligselgerforsikringsselskapet kan da bruke «din» takstmanns vitneforklaring mot din sak!

  Vi anbefaler defor på det sterkeste å IKKE slippe disse takstmennene til uansett hvem de blir engasjert av, for disse kan ikke anses som objektive og uavhengige til selgersiden (uavhengig av oppdragsgiver)!


Valget av advokat er helt avgjørende for at du skal få god veiledning og forståelse av risiko i din sak.

IGJEN: det er SVÆRT viktig at du velger en advokat som er spesialisert på avhendingssaker, og som kjenner metodene boligkjøperforsikringsselskapene, boligselgerforsikringsselskapene (tidl. eierskifteforsikring) og deres takstmenn bruker. Kostnadene vil sannsynligvis også blir lavere da en spesialisert advokat raskere vil sette seg inn i saken samt gi deg konkrete råd om hva du bør gjøre.
NB: det er viktig å sette seg inn i forsikringsvilkårene. Husk det er vilkårene du signerer som er gjeldene for deg og ikke oppdaterte vilkår boligkjøperforsikringsselskapet evt. kommer med i ettertid. Vi ser dessverre at forsikringsselskapene tidvis prøver seg med oppdaterte vilkår når det er til fordel for de, mens de bruker "kjøpers gamle" vilkår når det går i forsikringstagers disfavør (finnes heldigvis noen gledelige unntak). Boligselgerforsikringsselskape har tidligere endret vilkårene sine ved flere anledninger til fordel for forsikringstager blant annet etter dom i Finanstilsynet og etter press/annmodning fra Forbrukerrådet.


Forsikringsvilkår til noen boligkjøperforsikringer:Like viktig er valget av «fagkyndige» du får inn i saken. At disse også er kjent med boligselgerforsikringsselskapenes «takstmenn» og deres «bestillingsverk» til oppdragsgiver, samt at de er vant til å vitne i retten.
For dere som har boligkjøperforsikring:

Du må påse at ditt boligkjøperforsikringsselskap sender reklamasjoner på de avvik/mangler dere har til selgers boligselgerforsikringsselskap (evt. direkte til selger om selger ikke har slik forsikring). For vi får dessverre tilbakemeldinger på at boligkjøperforsikringsselskapene i noen tilfeller unnlater/nekter å reklamere på avvik/mangler. Avvik/mangler kan være lang mer alvorlig enn det dere først antar, så en nøytral reklamasjon hvor det tas forbehold om at kravet kan økes dersom skadene eller kostnadene blir større, MÅ sendes så snart som mulig for å unngå at du reklamerer for sent. Husk at reklamasjonen må sendes innen 2-3 mnd. etter at avvik/mangel ble oppdaget (eller burde blitt oppdaget). Be derfor alltid om kopi av brev/mailkorrespondansen 

mellom ditt boligkjøperforsikringsselskap og selgers boligselgerforsikringsselskap.


Om boligkjøperforsikringsselskapet ikke har sendt reklamasjon til boligselgerforsikringsselskapet, bør du vurdere å sette et krav mot boligkjøperforsikringen for å ha unnlatt å gjøre arbeid de skulle ha gjort.
---------------------------------------------------------------------------11.06.2020 - Oslo Advokatkontor AS:

Hva er en boligkjøperforsikring og hvilke rettigheter gir den
13.07.2020 - Oslo Advokatkontor AS:

Oversikt over forsikringer
28.10.2020 - Oslo Advokatkontor AS:

Viktigheten av å reklamere
19.06.2020 - STOPP  boligsvindel:
---------------------------------------------------------------------------


Hvordan håndtere kjøpsforsikringen

Av Kjetil Willoch
---------------------------------------------------------------------------


04.11.2019 - Forbrukerrådet:

Help Forsikring lytter til Forbrukerrådet – endrer vilkår

"Forbrukerrådet kritiserte i oktober vilkårsendringene som Help og If hadde gjort, fordi kunder med boligkjøperforsikring risikerte å måtte ta en stor del av regningen for å dokumentere feil ved boligen. Nå endrer Help vilkårene på nytt."


 • 23.10.2019 - Byggmesteren:

Help kutter rått i fagkyndigvurderinger

"– En liten endring i vilkårene for boligkjøperforsikring fra Help og IF gjør bolighandelen mindre trygg for kjøperne, sier Forbrukerrådet."


 • 19.10.2019 - Oppland Arbeiderblad:

Forbrukerrådet reagerer på beløpsgrenser i boligkjøperforsikring

"Forbrukerrådet reagerer på nye beløpsgrenser i boligkjøperforsikring, og spør seg om forsikringen er verdt papiret den er skrevet på, skriver Dagens Næringsliv mandag."


 • 15.10.2019 NRK Dagsnytt 18:

Mindre trygg bolighandel


 • 14.10.2019 - Forbrukerrådet:

Helps nye vilkår gjør bolighandelen mindre trygg

"En liten endring i vilkårene for boligkjøperforsikring fra Help og IF gjør bolighandelen mindre trygg for kjøperne."


 • 14.10.2019 - Din Side:

Forbrukerrådet ut mot boligkjøperforsikring

"Men If og Help er ikke enige i kritikken fra organet."


 • 14.10.2019 - Nettavisen:

Slakter endring i boligkjøper-forsikringen

"Help Forsikring har innført et tak på 30.000 på dekningen av utgifter til skadedokumentasjon. - Da dekker de ikke lenger uforutsette utgifter, mener Forbrukerrådet."


 • 12.10.2019: Dagens Næringsliv

Forbrukerrådet: Nye forsikringsvilkår gjør bolighandelen mer utrygg for kjøperne

"Forbrukerrådet reagerer på nye beløpsgrenser i boligkjøperforsikring, og spør seg om forsikringen er verd papiret den er skrevet på."
14.03.2017 - Forbrukerrådet:

Boligkjøpere er de store taperne med dagens forsikringsordning

"Kjøp av bolig er livets viktigste handel og angrerett finnes ikke. En kvalitativ undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne, viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevdelt"


 • 14.03.2017 - Forbrukerrådet:

Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer

"Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser"


 • 14.03.2017 - Oslo Advokatkontor AS:

Forbrukerrådet slakter NCL, Protector og Help

"Forbrukerrådet har utarbeidet en meget grundig rapport om dagens situasjon i boligmarkedet. Konklusjonen er klar fra rapporten til Forbrukerrådet, boligkjøper er den tapende part. Boligselger tar ingen økonomisk risiko …"


 • 14.03.2017 - Byggmesteren:

Boligkjøpere er de store taperne

"En undersøkelse Forbrukerrådet har gjort om eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring og effektene for forbrukerne viser at risikoen i bolighandelen er svært skjevt fordelt."


 • 14.03.2017 - E24:

Forbrukerrådet vil skrote dagens forsikringer ved boligsalg

"Risikoen i en bolighandel er svært skjevdelt, viser en undersøkelse Forbrukerrådet har gjort."


 • 14.03.2017 - Advokat Waldow:

Forbrukerrådet: 7 av 10 misfornøyd med HELP

"I en fersk rapport  har forbrukerrådet gjennomgått 22 avhendingssaker. I 10 av dem var HELP involvert. Ni av uttrykte misnøye med selskapet og syv av ti var misfornøyde med selskapet som helhet."


 • 14.03.2017 - NRK:

– Du har bedre rettigheter når du kjøper brødrister enn hus

"Tore Kandahl følte seg rettsløs i kampen mot selgers forsikringsselskap, etter å ha kjøpt et hus som ble stadig skjevere. Han er ikke alene, sier Forbrukerrådet."


 • 28.03.2017 - Journalen:

– Boligkjøp er en risikosport

"Boligmarkedet er utrygt, selv med forsikring."
---------------------------------------------------------------------------


20.04.2020 - Oslo Advokatkontor AS:

Boligkjøper fikk hevet kjøpet i Stavanger – Husdrømmen ble et mareritt

"En boligkjøper i Stavanger opplevde at husdrømmen ble et mareritt. Huset ble markedsført med «svært høy standard» og selger var en kjent milliardær i Stavanger. Huset ble også opplyst å være vedlikeholdsfritt og eiendomsmegler var en av de mest kjente å betrodde i Stavanger og omegn. Den nye funkisboligen lå i den øvre prisklassen og boligkjøperne så frem til å flytte inn i drømmeboligen. Oslo Advokatkontor AS ved senioradvokat Sindre Stave tok over oppdraget etter at kjøper var misfornøyd med tidligere advokat ansatt i Help Forsikring AS."09.04.2020 - Advokatfirmaet Møller:

Boligkjøpere i Fredrikstad byttet til Møller – mer enn femdoblet prisavslaget!

"Boligkjøperne i Fredrikstad kjøpte et hus fra 2009 som ble fremstilt i rosende ordlag i salgsdokumentasjonen. Men fortvilelsen var stor da det ble avdekket stadig flere feil og mangler ved boligen. Både taket, det elektriske anlegget og alle våtrommene viste seg å ha store utbedringsbehov. Klientene hadde tegnet boligkjøperforsikring hos Help forsikring, og en av deres advokater tok da på seg jobben med å hjelpe dem. De ble omsider tilbudt ca. 500 000 kroner i prisavslag, noe Help mente klientene burde vurdere å akseptere."19.12.2019 - Oslo Advokatkontor AS:

AmTrust sitt erstatningsansvar for kjøpers utgifter til advokat og takstmenn
08.11.2019 - Oslo Advokatkontor AS:

Sinsenveien ved advokat Torstein Bø


 • 22.08.2019 - Oslo Advokatkontor AS:

Heving av kjøp grunnet helseskadelig inneklima

"På grunn av meget helseskadelige stoffer i en nyoppusset leilighet fikk våre klienter hevet kjøpet og kr 860.000 i erstatning."


STOPP boligsvindel: "Vi har ikke ord for hva vi mener om praksisen til Help forsikring. Det blir jo bare verre og verre jo mer forbrukerne blir klar over egne rettigheter. Så vi anbefaler alle som finner feil i sin nykjøpte bolig om å be om en vurdering hos ekstern advokat."
---------------------------------------------------------------------------


17.09.2020 - STOPP boligsvindel:
12.03.2020 - STOPP boligsvindel:
24.01.2020 - STOPP boligsvindel:
30.08.2019 - STOPP boligsvindel:
20.12.2017 - STOPP boligsvindel:
08.09.2017 - STOPP boligsvindel:
31.08.2017 - STOPP boligsvindel:
03.05.2017 - STOPP boligsvindel:
19.04.2017 - STOPP boligsvindel: 
31.01.2017 - STOPP boligsvindel: 
30.05.2016 - STOPP boligsvindel:

---------------------------------------------------------------------------


For mer info se STOPP boligsvindels facebookside eller bli medlem av STOPP boligsvindels facebookgruppe eller facebookgruppa

"HELP FORSIKRING AS - Boligkjøpers rettshjelpforsikring"


---------------------------------------------------------------------------
Nyhetssaker ang. boligkjøperforsikring

------------------------------


STOP boligsvindel, Danmark


------------------------------

------------------------------


Andre aktuelle facebook- grupper/sider:STOPP -

HELP FORSIKRING AS -

Boligkjøpere blir lurt


-------------------------


Kritiske til

Protector Forsikring


-------------------------


Ja til tryggere elektriske anlegg og kvalitetssikring av elektrobransjen.


-------------------------


Byggesaker


-------------------------


Utbyggingshaiene på Sørlandet


-------------------------